Курсовик1
Корзина 0 0 руб.

Работаем круглосуточно

Доступные
способы
оплаты

Свыше
1 500+
товаров

Каталог товаров

Розробка проекту землеустрою щодо відведення зем. ділянки по фактичному розміщенню будівель та споруд Дніпровського коксохімічного заводу у місті Кам'янське

В наличии
500 руб.

Скачати курсову Розробка проекту землеустрою щодо відведення зем. ділянки по фактичному розміщенню будівель та споруд Дніпровського коксохімічного заводу у місті Кам'янське

После нажатия кнопки В Корзину нажмите корзину внизу экрана, в случае возникновения вопросов свяжитесь с администрацией заполнив форму

Зміст

Вступ……………………………………………………………………..……3

  • Розділ1. Аналіз нормативно правових актів……………….……………..4
  • Розділ Аналіз процедури та документації проекту…………………………………………………………………………...19
  • Загальні висновки…………………………………………………………32
  • Список використаної літератури………………………………………...35

1.1. Аналіз Земельного кодексу України……………………………….….8

1.2. Аналіз процедури та документації проекту…………………………………….…………………………………16

2.1. Аналіз змісту проекту землеустрою…………………………………..25

Розділ 3. Геодезичні роботи які необхідно виконати при розробці проекту……………………………………………....................................28

Вступ

Одним з обов'язкових етапів процедури надання земельної ділянки є розробка проекту її відведення, в якому обґрунтовуються розмір і межі майбутньої ділянки з урахуванням вимог, які встановлені в рамках раціонального використання суміжних ділянок землі. Також в проекті відведення визначаються склад і якість земель, наявність сервітуту, обмежень прав у використанні ділянки, строк і умови його використання, в тому числі і терміни повернення, якщо ділянка предоставляется у тимчасове користування або оренду.

Крім того, в проекті розраховуються фактичні розміри збитків, які заподіюються землекористувачу, втрати сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, умови використання родючого шару ґрунту на ділянці, права вирубки рослинності на ньому та її подальшого використання, умови відновлення порушених меліоративних систем та відомості, які стосуються кадастрової вартості ділянки землі.

Розробка проекту відведення земельної ділянки здійснюється організацією, що займається питаннями землеустрою, на підставі укладеного з особою договору підряду. При цьому його розробляють на весь об'єкт у цілому, в тому числі і на предмети інженерної і транспортної інфраструктури, без яких експлуатація цього об'єкта не є можливою.

Втім, проект може розроблятися на частину об'єкта, якщо в генеральному плані його будівництва передбачена певна черговість будівництва цього об'єкта, зокрема окремо розташованих будівель та споруд.

Загальні висновки

Земля - це наш головний неамортизируемый інвестиційний актив, який повинен використовуватися ефективно і раціонально.

За останній період був прийнятий ряд важливих ініціатив щодо регулювання земельного ринку.

Так, спрощені процедури включення земельних ділянок у межі населених пунктів, відмови від прав на земельні ділянки, освіти земельних ділянок, встановлені механізми резервування земель, на залучення в господарський оборот невикористовуваних земель.

Ці законодавчі ініціативи дали певні позитивні результати для земельного ринку. Разом з тим, прийняті заходи є далеко не вичерпними, і вже намітилися очевидні проблеми, як і раніше, що заважають повноцінному обігу земельних ділянок.

В сьогоднішніх умовах світової фінансово-економічної кризи однією з найважливіших державних завдань має стати підвищення якості та доступності державних послуг, зниження тимчасових і фінансових витрат при оформленні прав на земельні ділянки та об'єкти нерухомості, об'єднання систем державного кадастрового обліку та реєстрації прав на нерухомість.

Серед актуальних напрямків вдосконалення земельного законодавства необхідно виділити спрощення процедури надання земельних ділянок для будівництва, регулювання особливостей обороту земельних ділянок сільськогосподарського призначення та земельних часток, уточнення вимог до використання земельних ділянок за цільовим призначенням, удосконалення порядку вилучення земельних ділянок для державних і муніципальних потреб.

Землеустрій – це спеціально передбачена система заходів, яка сприяє раціональній організації, використання, а також охорони земель.

Землеустрій також відповідає за створення необхідної сприятливого екологічного середовища і збереження, а також поліпшення наявних природних ландшафтів.

До завдань землеустрою належать – організація оптимального і розумного використання земельних ресурсів, включаючи всі галузі народного господарювання, створення сприятливих умов для збереження природних ландшафтів, а також обов'язкова охорона непоправних земельних ресурсів.

· розробка і затвердження прогнозів, як на регіональному, так і на державному рівні;

· розробка схем використання земельних ресурсів;

· розробка і затвердження схем, що забезпечують охорону земель.

Землеустрій також передбачає такі заходи, як

- встановлення адміністративно-територіальних кордонів;

- упорядкування існуючих землекористувань;

- створення проектів для утворення і розміщення нових землеволодінь.

До обов'язкових заходів, здійснюваних у рамках землеустрою, також відноситься – документальна робота з підтвердження права власності на землю, встановлення меж територій (зі спеціально передбаченими режимами – заповідними, рекреаційними), розробка проектів для захисту грунтів від ерозії, зсувів, підтоплень, селів, засолений, заболачиваний і так далі.

При землеустрої також важливі такі заходи: освоєння нових земель, поліпшення сільськогосподарських угідь, розробка проектів з рекультивації порушених земель та інше.

До землевпорядних заходів також належать проведення топографічних, геодезичних, картографічних, ґрунтових, агрохімічних та інших необхідних вишукувальних робіт.

Loading...

Последние статьи из блога

Анализ обеспеченности средствами защиты электромонтёров по ремонту и обслуживанию электрооборудования установки рп-201 Ярактинское месторождение

The Impact of Information Technology on Journalism

Анна Тютчева: личность и жизненные практики

Разработка тимлида

Чарльз Дарвин и его теория эволюции

Влияние репутации и имиджа артиста на аудиторию

Научно-методический аппарат прогнозирования кадровой потребности интегрированных структур оборонного-промышленного комплекса России в условиях цифровой трансформации (на примере холдинга «Вертолеты России)

Методы урегулирования межличностных конфликтов в трудовой сфере

Межличностные конфликты в трудовом коллективе: причины и сущность

Сущность распределительной логистики

Теоретические основы развития воображения младших школьников в процессе обучения в условиях инклюзивного образования

Аннотация на статью Брагинская. В « Норманны VS славяне. 300-летняя война»

Интеграционные процессы в АТР

Сравнительная таблица «Монархия и республика»

Интеллектуальная поддержка дистанционного образования и экстерната

Функциональная структура использования СИИ

Основные виды и технологии интеллектуальных информационных систем

Искусственный интеллект в образовании

Проблема формирования представлений об архитектуре у детей среднего дошкольного возраста в психолого-педагогических исследованиях

Особенности представлений об архитектуре у детей среднего дошкольного возраста