Курсовик1
Корзина 0 0 руб.

Работаем круглосуточно

Доступные
способы
оплаты

Свыше
1 500+
товаров

Каталог товаров

Referat ryzyki finansowe

В наличии
450 руб.

essey Referat ryzyki finansowe

После нажатия кнопки В Корзину нажмите корзину внизу екрана, в случае возникновения вопросов свяжитесь с администрацией заполнив форму

„Maestro” sp.z.o.o jest przedsiębiorstwem, które nadaje usługi - szkołą jazdy. Ta szkoła jazdy działa na rynku z powodzeniem, ale nie jest w stanie spełnić wszystkie istniejące zapotrzebowanie, ponieważ dostępne zasoby nie są w stanie trenować każdego trzebującego. Dlatego konieczne jest sporządzanie wykazów tych, którzy są w kolejce do szkolenia. Jednak średnio o 35% klientów odnotowano w kolejce, ponieważ nie czekali na początek szkolenia i przenesli się do firm-konkurentów. Jest to 35% utraty od potencjalnych przychodów.

W celu wykorzystania pełnego potencjału popytu, zarząd spółki podjął decyzję, aby rozwinąć bazę szkoleniową z dodatkowych pomieszczeń i samochodów. Ponadto opracował strategiczny plan poszerzenia i dywersyfikacji działalności w perspektywie długoterminowej.

Zgodnie z ogólnymi tendencjami na rynku, analiza konkurencji i własnego doświadczenia, firma oczekuje ciągły wzór zapotrzebowania w tej formie:

Nauka jazdy kategoria B - 60%;

Nauka jazdy kategoria C - 20%;

Trening Równolegle w kategorii B i C - 20%.

Kurs trwa dwa miesiące.

Każdy student jest szkolony praktyką kierowania średnio ok.50 godzin.

W związku z tym zarząd firmy podjął plan strategiczny, koncentrując się na tych warunkach.

Na pierwszym etapie rozwoju (pokrycia wszystkich możliwośći rynku) wsczystko dokonywano własnym kosztem.

Właścicieli firmy planują przepływów pieniężnych, z uwzględnieniem 100% zapotrzebowania oraz warunków podstawowych (warunków w czasie planowania). Obliczenia przedstawiono w tabeli 1. Należy zauważyć, że przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej jest obliczany na zasadzie akumulacyjnej w tabeli 1.

/////

Loading...

Последние статьи из блога

Cовершенствование трудовых коммуникаций работников с позиции экосистемного подхода

Особенности развития малого бизнеса в сфере производства и реализации товаров народного потребления

Развитие представлений о форме предметов у детей старшего дошкольного возраста посредством игр – головоломок

Теоретический обзор темы исследования

Український туризм: проблеми та перспективи

Законодательная база Украины в области телекоммуникаций

Мобильный рынок Украины и его основные игроки

История возникновения мобильной связи

Характеристика показателей прибыли и рентабельности

Организация социального туризма

Характеристика средств, стратегий и рынков социального туризма

Изучение теоретических аспектов понятия «Социальный туризм», доступные возможности

Понятие метафоры. Классификация метафор Джорджа Лакоффа

Теоретические основы изучения метафорических концептов в актовом дискурсе

Способы организации перевозки грузов. Понятие «мультимодальные перевозки»

Теоретические основы изучения неологизмов в современном англоязычном публицистическом тексте

Теоретические аспекты управления запасами в организации

​ Формирование решений, направленных на снижение экологического влияния промышленных компаний

Интеграция и причины кооперации предприятий в условиях рыночных трансформаций

Основи викладання предмета «спеціальна технологія» у закладах професійно-технічної освіти