Курсовик1
Корзина 0 0 руб.

Работаем круглосуточно

Доступные
способы
оплаты

Свыше
1 500+
товаров

Каталог товаров

Referat ryzyki finansowe

В наличии
450 руб.

essey Referat ryzyki finansowe

После нажатия кнопки В Корзину нажмите корзину внизу экрана, в случае возникновения вопросов свяжитесь с администрацией заполнив форму

„Maestro” sp.z.o.o jest przedsiębiorstwem, które nadaje usługi - szkołą jazdy. Ta szkoła jazdy działa na rynku z powodzeniem, ale nie jest w stanie spełnić wszystkie istniejące zapotrzebowanie, ponieważ dostępne zasoby nie są w stanie trenować każdego trzebującego. Dlatego konieczne jest sporządzanie wykazów tych, którzy są w kolejce do szkolenia. Jednak średnio o 35% klientów odnotowano w kolejce, ponieważ nie czekali na początek szkolenia i przenesli się do firm-konkurentów. Jest to 35% utraty od potencjalnych przychodów.

W celu wykorzystania pełnego potencjału popytu, zarząd spółki podjął decyzję, aby rozwinąć bazę szkoleniową z dodatkowych pomieszczeń i samochodów. Ponadto opracował strategiczny plan poszerzenia i dywersyfikacji działalności w perspektywie długoterminowej.

Zgodnie z ogólnymi tendencjami na rynku, analiza konkurencji i własnego doświadczenia, firma oczekuje ciągły wzór zapotrzebowania w tej formie:

Nauka jazdy kategoria B - 60%;

Nauka jazdy kategoria C - 20%;

Trening Równolegle w kategorii B i C - 20%.

Kurs trwa dwa miesiące.

Każdy student jest szkolony praktyką kierowania średnio ok.50 godzin.

W związku z tym zarząd firmy podjął plan strategiczny, koncentrując się na tych warunkach.

Na pierwszym etapie rozwoju (pokrycia wszystkich możliwośći rynku) wsczystko dokonywano własnym kosztem.

Właścicieli firmy planują przepływów pieniężnych, z uwzględnieniem 100% zapotrzebowania oraz warunków podstawowych (warunków w czasie planowania). Obliczenia przedstawiono w tabeli 1. Należy zauważyć, że przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej jest obliczany na zasadzie akumulacyjnej w tabeli 1.

/////

Loading...

Последние статьи из блога

Теоретические основы развития воображения младших школьников в процессе обучения в условиях инклюзивного образования

Аннотация на статью Брагинская. В « Норманны VS славяне. 300-летняя война»

Интеграционные процессы в АТР

Сравнительная таблица «Монархия и республика»

Интеллектуальная поддержка дистанционного образования и экстерната

Функциональная структура использования СИИ

Основные виды и технологии интеллектуальных информационных систем

Искусственный интеллект в образовании

Проблема формирования представлений об архитектуре у детей среднего дошкольного возраста в психолого-педагогических исследованиях

Особенности представлений об архитектуре у детей среднего дошкольного возраста

Возможности формирования представлений об архитектуре у детей 4 -5 лет в ходе интегрированных занятий

Принцип права коренных народов

История олигофренопедагогики

Теоретические аспекты организации процесса товародвижения

Коллизии законодательства в области наследования в вопросах международного частного права

Правовое регулирование наследственных правоотношений граждан зарубежных государств на территории России и российских граждан за рубежом

Формы взаимодействия органов исполнительной власти Омской области и Администрации города Омска

​Теоретические основы и нормативно-правовое регулирование органов государственной власти субъектов и органов местного самоуправления в Российской Федерации

Задача по адвокатуре

Основы адвокатуры