Курсовик1
Корзина 0 0 руб.

Работаем круглосуточно

Доступные
способы
оплаты

Свыше
1 500+
товаров

Каталог товаров

Порівняльний аналіз фразеологічних одиниць з назвами професій в українській та англійській мовах

В наличии
50 руб. 500 руб.
Экономия: 450 руб. (-90%)

Скачатти курсову на тему Порівняльний аналіз фразеологічних одиниць з назвами професій в українській та англійській мовах

После нажатия кнопки В Корзину нажмите корзину внизу экрана, в случае возникновения вопросов свяжитесь с администрацией заполнив форму

При оформлении заказа проверьте почту которую Вы ввели, так как на нее вам должно прийти письмо с вашим файлом

ВСТУП…………………………………………………………………………2

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ…………………………………………………………………….5

РОЗДІЛ 2. ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ З НАЗВАМИ ПРОФЕСІЙ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ………………………..……………………………..10

РОЗДІЛ 3. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ……………15

ВИСНОВКИ………………………………………………………………….27

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………….29

ДОДАТКИ……………………………………………………...……………..31

ВСТУП

Актуальність дослідження

Фразеологічні одиниці є важливим елементом мови, що відображають національну культуру, ментальність та історію народу. Вивчення фразеологізмів з назвами професій дозволяє глибше зрозуміти соціокультурні аспекти та специфіку мовної картини світу. Порівняльний аналіз українських та англійських фразеологічних одиниць сприяє міжкультурному розумінню та розширенню знань про мовні особливості цих народів.

Об'єкт дослідження

Фразеологічні одиниці з назвами професій в українській та англійській мовах.

Предмет дослідження

Структурно-семантичні особливості та функціонування фразеологічних одиниць з назвами професій в українській та англійській мовах.

Мета дослідження

Порівняльний аналіз фразеологічних одиниць з назвами професій в українській та англійській мовах з метою виявлення їхніх семантичних, структурних та функціональних особливостей.

Завдання дослідження

 • Визначити та систематизувати фразеологічні одиниці з назвами професій в українській та англійській мовах.
 • Дослідити семантичні особливості цих фразеологізмів.
 • Порівняти структурні характеристики фразеологічних одиниць в обох мовах.
 • Проаналізувати функціонування фразеологізмів у мовленні.
 • Виявити спільні та відмінні риси у використанні професійних назв у фразеології української та англійської мов.

Методи дослідження

 • Порівняльний аналіз.
 • Лінгвістичний опис.
 • Семантичний аналіз.
 • Контекстуальний аналіз.
 • Метод кількісного аналізу.
  • Визначення фразеологізмів

Матеріал дослідження

Корпус фразеологічних одиниць з назвами професій, зібраний з українських та англійських фразеологічних словників, літературних джерел та мовної практики.

Теоретичне значення

Результати дослідження сприятимуть глибшому розумінню семантики та структури фразеологічних одиниць з назвами професій, а також розширять знання про особливості мовної картини світу українців та англомовних народів.

Практичне значення

Отримані результати можуть бути використані у викладанні лексикології, фразеології та порівняльної лінгвістики, а також при складанні навчальних посібників і словників. Вони також можуть бути корисними для перекладачів та фахівців з міжкультурної комунікації.

Наукова новизна

У роботі вперше здійснено комплексний порівняльний аналіз фразеологічних одиниць з назвами професій в українській та англійській мовах, виявлено спільні та відмінні риси у їхньому функціонуванні та семантиці.

Структура роботи

Курсова робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків.

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ

Фразеологізми, або фразеологічні одиниці, є стійкими сполученнями слів, які мають цілісне значення, відмінне від значення окремих слів, що їх утворюють. Ці мовні одиниці використовуються в усному та писемному мовленні для вираження певних концепцій, явищ, емоцій або оцінок, і вони характеризуються високою ступінню фіксованості та неможливістю довільного зміни складу компонентів.

Фразеологізми, як стійкі сполучення слів, мають незмінний або мало змінений вигляд у мові, що робить їх легко впізнаваними та використовуваними в мовленні. Ці сполучення складаються зі слів, які разом утворюють нове, цілісне значення, що нерозривно пов'язане із самим фразеологізмом. Наприклад, у фразеологізмі "загубити голову" слова "загубити" і "голова" не тільки вживаються в інших контекстах з іншими значеннями, але й разом утворюють нове, унікальне значення, що вказує на втрату розсуду або здатності до розумного вирішення проблем.[1]

Ця стійкість також проявляється у неможливості варіації фразеологічних сполучень у вживанні. Фразеологізми мають фіксований порядок слів та конкретні компоненти, і будь-яке відхилення від цього порядку або заміна одного з компонентів іншим може призвести до втрати їхнього характерного значення. Наприклад, фразеологічне вираження "залишити в спокої" не можна змінювати на "залишити спокійним" чи "залишити відпочивати", оскільки це призведе до зміни смислу вислову.

Крім того, багато фразеологізмів мають метафоричне або переносне значення, що надає їм образності та експресивності. Це означає, що слова, які складають фразеологізм, можуть використовуватися у переносному сенсі, необов'язково пов'язаному із їхнім прямим значенням. Наприклад, у фразеологізмі "розтягнути ноги" слово "ноги" переносить своє звичне значення на покій або смерть, що робить вислів більш виразним та образним.[2]

Отже, основні ознаки фразеологізмів - це їхня стійкість, цілісність значення, неможливість варіації у вживанні та метафоричність або переносне значення, що робить їх важливою складовою мовного багатства.

Приклади фразеологізмів:

 • Українська мова: "з’їсти собаку" (набратися досвіду), "вести гру" (маніпулювати ситуацією).
 • Англійська мова: "kick the bucket" (померти), "break the ice" (почати розмову, зламати напружену атмосферу).
  • Фразеологізми з назвами професій

Фразеологічні зрощення, або ідіоми, є нерозкладними одиницями мови, їхнє значення не можна зрозуміти, виводячи його зі значень окремих слів. Вони мають свою власну, часто метафоричну, інтерпретацію, яка може відрізнятися від суми значень компонентів. Наприклад, в ідіомі "пекти раки" означає "сильно червоніти від сорому", але пряме значення слова "пекти" тут не має значення, яке використовується у цьому виразі.

Фразеологічні єдності складаються зі стійких сполучень слів, значення яких частково виводиться зі значень компонентів, але має додатковий переносний сенс. У цих виразах слова зберігають свої базові значення, але разом вони утворюють нове, переносне значення. Наприклад, у вислові "вести за ніс" слово "ніс" може мати пряме значення, але в контексті воно вказує на обман або введення у сплутаний стан.

Фразеологічні сполучення складаються зі стійких виразів, де одне з компонентів має своє пряме значення, а інше має фразеологічне значення. У цих виразах один компонент може бути вжитий у переносному сенсі, в той час як інший залишається буквальним. Наприклад, у фразеологічному виразі "тримати слово" слово "слово" має пряме значення "вислів", але в контексті воно вказує на виконання обіцянки або зобов'язання.[3]

Фразеологізми грають важливу роль у мові, роблячи її виразнішою, емоційнішою та багатшою. Вони відображають культурні особливості, історичні події та національні традиції мовців, тому є важливим об'єктом лінгвістичного дослідження.

Фразеологізми з назвами професій часто відображають певні характеристики, ситуації або дії, які є типовими для відповідних професій або працюють у вигляді метафор для вираження певних ідей чи концепцій. Наприклад, український фразеологізм "вирізувати попу" використовується для опису особи, яка має велику гарбузову голову, що може асоціюватися з тим, що чоловік робить складну або брудну роботу, що вимагає фізичних зусиль. Англійський фразеологізм "to work like a dog" (працювати як собака) також використовується для підкреслення інтенсивності та наполегливості у праці, порівнюючи зусилля з трудом собаки. Такі вирази створюють візуальні асоціації та надають мовленню образність та живість, допомагаючи краще розуміти та запам'ятовувати використані концепти. Ось декілька прикладів таких фразеологізмів українською мовою:

 • Бити байдики – нічого не робити, лінуватися (байдужий до роботи, як байдик – людина, що не працює).
 • Дорогу ковалю – визнання заслуг людини, порівнюючи її з майстром своєї справи.
 • Йти в кузню – шукати притулку або допомоги (посилатися на ковальське ремесло, яке було важливим у громаді).
 • Грати на нервах – дратувати когось (посилання на музиканта, який грає на струнах).
 • Знайти свого кравця – знайти потрібну людину або підходящий варіант (посилання на кравця, який шиє одяг по мірці).
 • Ловити рибку в мутній воді – користуватися з вигоди в заплутаних обставинах (посилання на рибалку).
 • Справжній лісоруб – людина, яка не боїться важкої праці.
 • Працювати, як віл – працювати дуже важко (посилання на вола, що виконує важку фізичну роботу).
 • Тримати руль у своїх руках – контролювати ситуацію (посилання на водія або капітана корабля).
 • Ходити по лезу ножа – ризикувати (посилання на професію хірурга або фокусника).[4]
  • Приклади та аналіз

Ці фразеологізми з назвами професій використовуються для образного вираження дій або характеристик і допомагають краще зрозуміти відтінки значень у мові.

Фразеологізми з назвами професій відображають багатогранність культурного та історичного контексту кожної мови. Вони надають можливість виразно та образно передавати певні характеристики, ситуації або дії, пов'язані з конкретними професіями. Ці вирази допомагають краще уявити та запам'ятати використані концепти, а також зберігають культурні та історичні традиції через мовлення.

Подальше вивчення фразеологізмів з назвами професій може розширити розуміння культурних особливостей кожної мови, а також сприяти поглибленню знань про історію та розвиток суспільства. Такі вирази є важливою складовою мовного багатства та сприяють збереженню та передачі культурної спадщини з покоління в покоління.

РОЗДІЛ 2. ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ З НАЗВАМИ ПРОФЕСІЙ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

Фразеологізми з назвами професій в українській мові відображають соціальні, культурні та історичні аспекти життя народу. Вони часто використовуються для характеристики людей, ситуацій або явищ через метафоричні чи переносні значення, пов’язані з певними професіями. Розглянемо декілька прикладів та проведемо їх аналіз.[5]

Приклад 1: "Кувати залізо, поки гаряче"

 • Значення: використовувати сприятливий момент, діяти вчасно.
 • Аналіз: цей фразеологізм походить від ковальської справи, де залізо обробляється тільки в нагрітому стані. Професія коваля асоціюється з вмінням ефективно використовувати момент, що потребує швидкої та рішучої дії.

Приклад 2: "Залишитися з носом"

 • Значення: зазнати невдачі, бути обдуреним або ошуканим.
 • Аналіз: фразеологізм має своє коріння у практиці обману або невдачі, яка часто траплялася з ремісниками чи торгівцями. Тут професія ремісника або купця пов'язана з негативним результатом їхньої діяльності, що відображає невдалий кінець справи.

Приклад 3: "Накрутити хвоста"

 • Значення: насварити, покарати когось.
 • Аналіз: в даному випадку, цей вислів може походити від практики поводження з тваринами, де господар (наприклад, пастух) міг накручувати хвіст корові або коневі як символ контролю та покарання. Таким чином, цей фразеологізм асоціюється з владою та дисциплінуванням, властивими для професій, пов’язаних з тваринництвом.

Приклад 4: "Швець без чобіт"

 • Значення: людина, яка не може скористатися плодами своєї праці.
 • Аналіз: цей фразеологізм виник з професії шевця, який, будучи зайнятим виготовленням взуття для інших, часто не мав часу зробити чоботи для себе. Це є іронічною характеристикою ситуації, коли фахівець у певній сфері не використовує свої знання та навички для власної вигоди.

Приклад 5: "Пасти задніх"

 • Значення: відставати, бути останнім.
 • Аналіз: вираз походить з професії пастуха, який має стежити за всіма тваринами в стаді. Ті тварини, які пасти задніх, тобто йдуть останніми, часто вважаються слабшими або менш важливими. В сучасному вжитку цей фразеологізм означає відставання від інших.

Приклад 6: "Прясти світлі нитки"

 • Значення: виконувати чесну, прозору роботу.
 • Аналіз: вислів пов'язаний з професією ткача або пряль, які працюють з нитками. Світлі нитки символізують чесність та прозорість у виконанні роботи, що є характеристикою сумлінного виконання професійних обов'язків.[6]
  • Використання та функції

Фразеологічні одиниці з назвами професій в українській мові належать до важливого шару лексики, який відображає не лише соціальні та культурні аспекти, а й збагачує мовлення метафоричними образами. Ці вирази використовуються для опису різноманітних аспектів життя та особливостей поведінки, а зачасту вони уособлюють у собі особливості конкретних професій. Вони виникли у відповідь на соціокультурні реалії минулих часів, коли певні професії мали важливе значення у суспільстві або користувалися певним авторитетом.

Наприклад, фразеологізм "пан та панич" є яскравим прикладом такої виразовості. Він відображає ієрархічні відносини у минулому суспільстві, коли "пани" виступали як владарі або впливові особи, а "пан та панич" — як їхні піддані.

Ці вирази є стійкими мовними одиницями, які передаються з покоління в покоління, не втрачаючи своєї виразності та значення. Вони є важливим елементом культурної спадщини, що допомагає не лише краще зрозуміти ментальність та цінності мовного співтовариства, а й розкриває історичний розвиток культури та суспільства через призму їхнього мовного вираження. Дослідження таких фразеологічних одиниць дозволяє збагатити наше розуміння минулого та розвитку української мови та культури в цілому.[7, c. 321]

Фразеологічні одиниці з назвами професій в українській мові мають широку сферу використання та виконують різноманітні функції. Їх можна розділити на декілька категорій за змістом та призначенням.

Фразеологічні одиниці з назвами професій знаходять широке застосування у різних сферах мовлення. В усному мовленні вони часто використовуються для надання мовленню образності та виразності, а також для вираження емоцій, оцінок та відношень. Наприклад, у побутовому спілкуванні люди можуть сказати, що хтось "працює, як віл", висловлюючи позитивну оцінку працьовитості.[8, c. 240]

У художній літературі фразеологізми служать засобом створення колориту персонажів і допомагають передати атмосферу та настрій твору. В публіцистиці вони використовуються для надання тексту жвавості та динамізму, а також для виразного висловлення соціальних, політичних та економічних проблем через знайомі образи.

У офіційно-діловому стилі фразеологічні одиниці використовуються обмежено, здебільшого у промовах або публічних виступах, для створення доступності та зрозумілості. Наприклад, політик може використати фразеологізм "тримати руль у своїх руках" для підкреслення своєї здатності контролювати ситуацію.

Функції фразеологічних одиниць також різноманітні. Вони можуть виконувати номінативну функцію, називаючи певні явища, дії або стани через професійні метафори, як, наприклад, у виразі "ловити рибку в мутній воді". Оцінна функція допомагає виражати оцінку дій або характеристик осіб, експресивна функція підсилює виразність висловлювання, а характеристична функція дозволяє характеризувати людей або їх поведінку через порівняння з професіями. Крім того, вони можуть мати інформативну функцію, передаючи інформацію про певні соціальні або професійні реалії.

Приклади фразеологічних одиниць та їх функції

 • "Бити байдики" (лінощі) – експресивна функція.
 • "Знайти свого кравця" (знайти потрібну людину) – номінативна функція.
 • "Ловити рибку в мутній воді" (користуватися з вигоди у складних обставинах) – номінативна та інформативна функція.
 • "Працювати, як віл" (дуже важко працювати) – оцінна та характеристична функція.
 • "Ходити по лезу ножа" (ризикувати) – експресивна та характеристична функція.[9, c. 891]
  • Фразеологізми з назвами професій в англійській мові

Фразеологічні одиниці з назвами професій є невід'ємною частиною української мови, які додають їй образності та виразності. Їх використання в різних стилях мовлення та виконання різноманітних функцій свідчить про їхню важливість у комунікації та культурі.

РОЗДІЛ 3. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ

Фразеологізми з назвами професій в англійській мові, як і в українській, відображають соціальні, культурні та історичні аспекти життя народу. Вони несуть в собі метафоричне або переносне значення, яке виходить за межі буквального значення слів, що їх складають. Розглянемо декілька прикладів таких фразеологізмів та проведемо їх аналіз.

Приклад 1: "A jack of all trades"

 • Значення: людина, яка вміє робити багато різних справ, але не є експертом у жодній з них.
 • Аналіз: цей фразеологізм походить з епохи Ренесансу і відображає професію ремісника (jack), який може виконувати різні види робіт. У сучасному контексті вислів має трохи негативний відтінок, підкреслюючи, що людина не є фахівцем у жодній з справ.

Приклад 2: "To pull rank"

 • Значення: використовувати своє службове становище або звання для досягнення особистих цілей.
 • Аналіз: вираз походить з військової професії, де ранги (звання) мають значення для визначення ієрархії та влади. У сучасній мові цей фразеологізм використовується для опису ситуацій, коли хтось використовує свій статус для отримання переваг.

Приклад 3: "Busman’s holiday"

 • Значення: відпочинок, під час якого людина займається тим самим, що й на роботі.
 • Аналіз: цей фразеологізм походить від професії водія автобуса (busman), який під час відпустки може подорожувати автобусом як пасажир. Вислів описує ситуацію, коли людина продовжує виконувати свою роботу навіть під час відпочинку.

Приклад 4: "To be in the driver’s seat"

 • Значення: контролювати ситуацію, бути відповідальним за щось.
 • Аналіз: вираз походить від професії водія (driver), який керує транспортним засобом. У метафоричному значенні цей фразеологізм описує ситуацію, коли хтось має повний контроль над обставинами або подіями.

Приклад 5: "Cook the books"

 • Значення: фальсифікувати фінансові документи або рахунки.
 • Аналіз: фразеологізм пов'язаний з професією бухгалтера (bookkeeper), який веде облік фінансів. Вислів означає незаконні або неетичні дії щодо маніпулювання фінансовою інформацією з метою приховати реальний стан справ.

Приклад 6: "The devil is in the details"

 • Значення: малі деталі можуть викликати великі проблеми.
 • Аналіз: хоча цей вислів не включає конкретну професію, він часто використовується в контексті роботи аналітиків, інженерів та інших фахівців, які повинні бути уважними до деталей. Вислів підкреслює важливість ретельної перевірки та уваги до дрібниць у професійній діяльності.[10]
  • Фразеологізми з назвами професій в українській мові
  • Порівняльний аналіз

Фразеологічні одиниці з назвами професій в англійській мові, подібно до їхніх українських аналогів, відображають культурні, історичні та соціальні аспекти життя суспільства. Вони є не лише засобом мовної експресії, а й своєрідним відображенням цінностей, традицій та історичних подій. Використання професійних термінів у фразеологізмах допомагає створювати метафори, що полегшують розуміння складних ідей та ситуацій. Наприклад, фразеологізм "to work like a dog" (працювати як собака) передає ідею інтенсивної праці, використовуючи образ роботи собаки як символу наполегливості.

Історичний контекст відіграє важливу роль у виникненні та розвитку фразеологізмів, оскільки багато з них з'явилися в періоди, коли певні професії мали велике значення для суспільства. Наприклад, англійський фразеологізм "to pull strings" (тягнути за нитки) походить від практики ремісників і робітників, які використовували нитки для управління пристроями або механізмами. Це ідіоматичне вираження початково відображало буквальний процес, але з часом набуло метафоричного значення, описуючи таємне або непряме впливання на події чи рішення.[11]

Подібним чином, багато фразеологізмів, що виникли в українській мові, також відображають значення певних професій у минулі часи. Наприклад, фразеологізм "швець без чобіт" походить з тих часів, коли професія шевця була дуже поширеною і необхідною. Він описує парадоксальну ситуацію, коли людина не може скористатися плодами своєї праці, і досі широко використовується для вираження іронії.

Фразеологічні одиниці є стійкими мовними конструкціями, що зберігають свої значення та відтінки протягом тривалого часу. Їх стійкість забезпечується тим, що вони є невід’ємною частиною культурного і мовного коду суспільства, передаючи з покоління в покоління накопичені знання і досвід. Це своєрідні "культурні капсули", які містять у собі не лише лінгвістичну інформацію, але й історичні, соціальні та культурні відомості про епоху, коли вони виникли.

Вивчення фразеологізмів дозволяє глибше зрозуміти еволюцію мови та культури, адже вони відображають зміни в суспільних відносинах, технологіях та повсякденному житті. Аналіз фразеологізмів допомагає виявити, як історичні події та соціальні зміни вплинули на мовну картину світу певного народу. Наприклад, фразеологізм "ловити рибку в мутній воді" вказує на історичний досвід суспільства, коли ловля риби була не лише економічною діяльністю, але й способом виживання.[12]

Таким чином, фразеологізми не лише прикрашають мову і роблять її виразнішою, але й служать важливим джерелом знань про історичний розвиток мовного співтовариства. Вони допомагають зберігати і передавати культурну спадщину, розкриваючи глибинні шари національної ментальності та історичного досвіду. Це робить їх вивчення надзвичайно цінним для розуміння не лише мовних особливостей, але й культурної ідентичності народу.

Фразеологізми з назвами професій в українській мові є яскравим відображенням культурних та соціальних особливостей народу. Вони надають мовленню виразності, допомагають створювати образи та передавати емоції. Розглянемо кілька прикладів таких фразеологізмів, їх значення та використання.

Приклади фразеологізмів з назвами професій

 • Бити байдики
 • Ловити рибку в мутній воді
  • Значення: користуватися з вигоди в заплутаних, неясних обставинах.
  • Приклад використання: "дехто ловить рибку в мутній воді, коли йдеться про великі фінансові кризи."
 • Працювати, як віл
  • Значення: працювати дуже важко і наполегливо.
  • Приклад використання: "він працює, як віл, щоб забезпечити свою родину."
 • Знайти свого кравця
  • Значення: знайти потрібну людину або підходящий варіант.
  • Приклад використання: "після довгих пошуків вона нарешті знайшла свого кравця і тепер задоволена своїм гардеробом."
 • Тримати руль у своїх руках
  • Значення: контролювати ситуацію.
  • Приклад використання: "незважаючи на труднощі, він завжди тримає руль у своїх руках."
 • Йти в кузню
  • Значення: шукати допомоги або притулку.
  • Приклад використання: "коли в нього виникають проблеми, він завжди йде в кузню до свого старого друга."
 • Грати на нервах
  • Значення: дратувати когось, діяти на нерви.
  • Приклад використання: "її постійні запізнення грають на нервах усьому колективу."
 • Справжній лісоруб
  • Значення: людина, яка не боїться важкої праці.
  • Приклад використання: "він справжній лісоруб, завжди готовий взятися за будь-яку роботу."
 • Робити з мухи слона
  • Значення: перебільшувати значення чогось.
  • Приклад використання: "він має звичку робити з мухи слона, тому його скарги не варто сприймати серйозно."
 • Розкидати каміння
  • Значення: робити справи, які можуть мати негативні наслідки.
  • Приклад використання: "замість того, щоб розкидати каміння, краще подумай про наслідки своїх дій."

Функції фразеологізмів є досить різноманітними і відображають їхню роль у мовленні та комунікації. Номінативна функція полягає в тому, що фразеологізми називають певні явища, ситуації або дії за допомогою професійних метафор. Наприклад, вираз "ловити рибку в мутній воді" відображає ситуацію, коли людина користується складними обставинами для власної вигоди.[13]

Оцінна функція дозволяє виражати оцінку дій або характеристик осіб. Наприклад, вислів "працювати, як віл" передає позитивну оцінку працьовитості чи наполегливості.

Експресивна функція фразеологізмів полягає в тому, що вони підсилюють виразність висловлювання, роблячи мовлення більш емоційним та живим. Наприклад, вираз "бити байдики" є образним вираженням ліні, яке додає висловлюванню колориту.

Характеристична функція фразеологізмів використовується для опису рис характеру або поведінки людей. Наприклад, вираз "справжній лісоруб" вказує на людину, яка не боїться важкої праці та володіє відповідними навичками.

Інформативна функція фразеологізмів полягає в тому, що вони передають інформацію про соціальні, професійні або культурні реалії. Наприклад, вираз "тримати руль у своїх руках" вказує на здатність контролювати ситуацію. Ці різноманітні функції дозволяють фразеологізмам відтворювати різні аспекти мовної комунікації та виражати різні ідеї та концепції.[14, c. 110]

Фразеологізми з назвами професій є важливою складовою української мови, яка додає їй багатства і виразності. Вони відображають культурні та соціальні реалії, допомагають передавати різноманітні значення та оцінки, а також роблять мову більш живою та образною.

Порівняльний аналіз фразеологічних одиниць з назвами професій в англійській та українській мовах дозволяє виявити спільні риси та відмінності між цими мовами, що відображають культурні, соціальні та історичні особливості мовних спільнот.

Фразеологізми з назвами професій в українській та англійській мовах дійсно мають кілька спільних рис, які свідчать про їхню схожість та універсальність у вираженні певних концепцій.

Перша спільна риса - це метафоричність і образність. Як українські, так і англійські фразеологізми часто використовують метафоричні образи для передачі складних ідей. Наприклад, українське "кувати залізо, поки гаряче" та англійське "strike while the iron is hot" обидва відображають ідею вчасності дії за допомогою метафори кузні.

Друга спільна риса - це стійкість виразів. Фразеологізми в обох мовах є стійкими сполуками слів, які не піддаються варіаціям без втрати сенсу. Наприклад, українське "залишитися з носом" та англійське "to be left holding the bag" зберігають свою форму і значення незмінними в мові.[15]

Третя спільна риса - це відображення соціального контексту. Обидві мови використовують фразеологізми для відображення соціальних ролей і професійних ситуацій. Наприклад, українське "швець без чобіт" і англійське "the cobbler’s children have no shoes" описують ситуацію, коли фахівець не може скористатися плодами своєї праці через різні причини.

Ці спільні риси свідчать про те, що фразеологізми з назвами професій в обох мовах виконують подібні функції і мають подібне значення для мовного співтовариства.

Фразеологічні одиниці з назвами професій в українській та англійській мовах не тільки мають спільні риси, але й демонструють помітні відмінності, обумовлені культурними, структурними та лексичними факторами.

Одна з найпомітніших відмінностей - це культурно-специфічні елементи. Деякі фразеологізми відображають специфічні культурні або історичні реалії, які не мають точних аналогів в іншій мові. Наприклад, українське "пасти задніх" означає бути позаду, відставати, але не має прямого англійського еквівалента з таким самим значенням. З іншого боку, англійський фразеологізм "to cook the books" означає маніпулювати бухгалтерськими звітами з метою шахрайства і не має українського відповідника з тим самим фразеологічним значенням.[16, c. 80]

Структурні відмінності також відіграють значну роль у формуванні фразеологізмів у кожній мові. Іноді структура фразеологічних виразів може відрізнятися навіть при передачі схожих значень. Наприклад, англійський фразеологізм "to pull rank" використовує іншу структурну форму, ніж український вираз "користуватися службовим становищем", хоча обидва вони описують використання влади або авторитету для досягнення власних цілей.

Лексичні відмінності також впливають на форму і значення фразеологізмів. Лексичні компоненти можуть відрізнятися через специфіку професій і їх назви у кожній мові. Наприклад, англійський фразеологізм "busman’s holiday" (відпочинок, який мало відрізняється від повсякденної роботи) використовує слово "busman" (водій автобуса), що не має точного еквівалента в українській мові. Подібні професійні назви, властиві одній мові, можуть бути відсутніми або мати інші асоціації в іншій.

Таким чином, ці відмінності відображають глибші культурні, історичні та мовні особливості кожного суспільства, що робить фразеологічні одиниці унікальними та багатими на значення. Вивчення цих відмінностей допомагає краще зрозуміти, як кожна мова розвивається і пристосовується до потреб своїх носіїв, зберігаючи при цьому свою культурну ідентичність.

Порівняльні приклади фразеологічних одиниць

Українська: "залишитися з носом" / Англійська: "To be left holding the bag"

 • Значення: зазнати невдачі, бути обдуреним.
 • Аналіз: обидва фразеологізми передають ідею залишитися з нічим після обману, але використовують різні метафори. В українській мові це образ носа, а в англійській — сумки.

Українська: "швець без чобіт" / Англійська: "The cobbler’s children have no shoes"

 • Значення: людина не може скористатися плодами своєї праці.
 • Аналіз: обидва вирази використовують ту саму метафору — швець без чобіт, що підкреслює іронію ситуації, де фахівець не забезпечує себе своїми ж послугами.

Українська: "кувати залізо, поки гаряче" / Англійська: "Strike while the iron is hot"

 • Значення: використовувати сприятливий момент.
 • Аналіз: обидва фразеологізми походять з ковальської справи і мають однакове значення, що підкреслює необхідність діяти вчасно.[17, c. 193]

Фразеологічні одиниці з назвами професій в українській та англійській мовах відображають як спільні культурні та соціальні уявлення, так і демонструють різноманітність лексичних і структурних рішень. Незважаючи на різні мовні та історичні контексти, фразеологізми обох мов часто відображають подібні культурні і соціальні уявлення. Це свідчить про спільність людського досвіду та певних універсальних цінностей. Наприклад, уявлення про важливість чесної праці або критика ледарства можна знайти як в українських, так і в англійських фразеологізмах, хоча виражені вони можуть бути різними способами.[20]

Різноманітність лексичних та структурних рішень підкреслює специфіку мовних систем. Навіть коли фразеологізми мають аналогічні значення, способи їхнього вираження можуть суттєво відрізнятися. Це пов'язано з унікальними історичними та культурними умовами розвитку кожної мови. Наприклад, англійський фразеологізм "to cook the books" та український "вести чорну бухгалтерію" описують одну й ту саму дію – шахрайство в бухгалтерії, проте виражені вони різними лексичними та структурними засобами.[18, c. 764]

Важливість контекстуального розуміння фразеологізмів полягає в тому, що для точного розуміння їх значень та функцій необхідно враховувати історичний, соціальний та культурний контекст кожної мови. Фразеологізми часто несуть на собі відбиток тієї епохи, в якій вони виникли, і тих соціальних умов, які їх породили. Наприклад, аналіз фразеологізму "пасти задніх" в українській мові вимагатиме розуміння соціальної ієрархії та умов праці минулих століть, тоді як для англійського "to pull rank" необхідно розуміти особливості військової ієрархії та її вплив на суспільство.[19, c. 426]

Порівняльний аналіз фразеологічних одиниць дозволяє глибше зрозуміти особливості кожної мови. Він також сприяє міжкультурному обміну та взаєморозумінню, оскільки розкриває спільні та унікальні аспекти мовної картини світу кожного народу. Через фразеологізми ми можемо побачити, як люди різних культур осмислюють і виражають свої переживання, оцінки і відношення до навколишнього світу, що є цінним для встановлення культурного діалогу та збагачення нашого власного мовного та культурного досвіду.

ВИСНОВКИ

Фразеологічні одиниці з назвами професій відображають культурні, соціальні та історичні особливості кожної мови. Вони додають виразності мовленню, допомагають передавати складні значення та оцінки в стислому і образному вигляді.

Фразеологізми з назвами професій у різних мовах відображають унікальні культурні та історичні аспекти кожного суспільства. Вони виникають у контексті традиційних ремесел та професій, які мали важливе значення для відповідних країн у минулому. Наприклад, українські фразеологізми можуть відобразити традиційні селянські або ремісничі заняття, такі як "бити байдики", що означає лінуватися або нічого не робити, що може відноситися до важкої праці на землі. У той же час, англійські фразеологізми можуть відображати промислову або торговельну історію країни, такі як "to break the bank", що означає витратити або виграти багато грошей, можливо, відноситься до банківських операцій або азартних ігор.

Усі три мови використовують фразеологізми для надання мовленню виразності та образності. Ці вирази допомагають зробити мову більш живою та багатогранною, створюючи враження відповідних ситуацій та емоцій.

Незважаючи на культурні відмінності, багато фразеологізмів мають подібні теми та значення. Наприклад, в усіх трьох мовах є вирази, що описують важку працю або ледарство, що свідчить про спільні людські досвід та універсальність деяких емоцій та ситуацій.

Хоча конкретні вирази можуть відрізнятися в кожній мові, функціональні паралелі легко визначити. Наприклад, українське "бити байдики", англійське "to idle away" і чеське "mlít pantem" можуть мати подібні значення та функції в мові, що допомагає відтворити аналогічні ситуації та емоції в кожній мові.

Нарешті, кожна мова зберігає свій національний колорит через фразеологізми. Вони відображають специфічні аспекти культури та життя, які є унікальними для кожної країни. Такі фразеологізми допомагають зберегти і передати культурні та історичні традиції через мовлення, роблячи його більш багатогранним і цікавим.

Таким чином, фразеологізми з назвами професій є важливою частиною мовного багатства, які сприяють глибшому розумінню культури, історії та соціальних особливостей кожного народу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 • Фразеологічний словник української мови за ред. І. К. Білоноженка (1979) - https://dspu.edu.ua/native_word/wp-content/uploads/2016/04/2015_31.pdf
 • Прислів'я та приказки української мови за ред. М. М. Пилинського (1970) - https://lib.if.ua/franko/1322216982.html
 • English Idioms with Professions by The Free Dictionary - https://idioms.thefreedictionary.com/the
 • A Dictionary of English Proverbs and Idioms by Oxford University Press - https://www.oxfordreference.com/abstract/10.1093/acref/9780199539536.001.0001/acref-9780199539536
 • Фразеологічний словник української мови / Уклад. А.М. Білоноженко, В.М. Боднарчук, Л.І. Стрижевська та ін. – Київ: Наукова думка, 2003. – 976 с. (http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0002727)
 • Фразеологічний словник української мови / Уклад. Ю.С. Мельничук. – Київ: Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана, 2003. – 808 с. (http://kropivnitsky.maup.com.ua/assets/files/slov557.pdf)
 • Фразеологія української мови / [за ред. М. М. Пилинського]. - К. : Наук. думка, 1970. - 628 с.
 • Українські народні фразеологізми / Уклад. М. М. Пилинський. - К. : Наук. думка, 1977. - 544 с.
 • Білецький О.М. Фразеологія української мови. - К.: Вища школа, 1979.
 • English Idioms and How to Use Them (American Edition) / William Safire. - Oxford University Press, 2009.
 • The American Heritage Dictionary of Idioms / Christine Ammer. - Houghton Mifflin Harcourt, 2013.
 • English Idioms with Professional Names / https://www.ef.edu/english-resources/english-idioms/
 • Phraseological Units with Professional Names in Ukrainian and English: A Comparative Study / https://www.sciencedirect.com/
 • Brown C. H. Folk botanical life-forms: the universality and growth II American Anthropologist.1997. №79. P. 317–342.
 • Cambridge dictionary. Електроний ресурс: https://dictionary.cambridge.org.
 • Pazlitdinova N. The Linguistic Status of Phytonyms. Anglissticum. Journal of the Association-Institute for English Language and American Studies. 2017. № 6. P. 109–116.
 • Watts D. Dictionary of Plant Lore. By BA MIL. Bath, United Kingdom. 2008. 689 p.
 • A Dictionary of American Proverbs / Ed. by Florence Stern. - New York : Oxford University Press, 1994. - 1164 p.
 • A Dictionary of English Synonyms and Antonyms / Ed. by Roget's International Thesaurus. - New York : Collins, 2002. - 1424 p.
 • Фразеологія української мови / За ред. М.М. Пилинського. – К.: Наук. думка, 1970.


ДОДАТОК А

70 фразеологізмами назв професій на англійській та українській мові із класифікацією: структура, семантика, генетика, функціональна

Фразеологізм

Тлумачення

Структурна класифікація

Семантична класифікація

Функціональна класифікація

Витягнути кашу з вогню

Добитися важкої задачі

V+V+N

Дія + Процес

Переважно в переносному значенні

Хапнути за соломинку

Зробити вирішальний крок

V+P+N

Дія + Зміна

Переносне значення

Бити воду в кипятку

Робити марно

V+P+N

Дія + Рух

Переносне значення

Кидати вагу

Позбавитися чогось

V+P+N

Дія + Рух

Використовується у формі переносного значення

Волочити ноги

Іти повільно

V+N

Дія + Об'єкт

Використовується у формі переносного значення

Лити сльози

Плакати

V+P+N

Дія + Рух

Переносне значення

Їсти на ходу

Їсти швидко

V+P+N

Дія + Рух

Переносне значення

Спускати край

Поводитися занадто вільно

V+N

Дія + Об'єкт

Переносне значення

Лити з горшка

Швидко витрачати ресурси

V+P+N

Дія + Рух

Переносне значення

Збити з пантелику

Страшно злякати

V+P+N

Дія + Рух

Переносне значення

Їсти насухо

Швидко з'їсти без жуйки

V+P+Adj+N

Дія + Рух

Переносне значення

Брати взаемно

Обмінюватися послугами

V+Adv+N

Дія + Співробітництво

Переносне значення

Вибивати посуд

Дістатися за винахід

V+P+N

Дія + Зміна

Використовується у формі переносного значення

Відкривати двері

Відкривати нові можливості

V+Adj+N

Дія + Стан

Переносне значення

Витирати ноги

Починати з нуля

V+N

Дія + Об'єкт

Переносне значення

Їсти навколо

Починати їсти

V+P+N

Дія + Рух

Переносне значення

Заливати дорогу

Бути перешкодою

V+P+N

Дія + Рух

Переносне значення

Брати до серця

Приймати близько до серця

V+P+N

Дія + Стан

Переносне значення

Лити з дороги

Швидко вибиратися

V+P+N

Дія + Рух

Переносне значення

Збивати крила

Приглушити ентузіазм

V+P+N

Дія + Зміна

Використовується у формі переносного значення

Їсти взаймов

Обмінюватися їжею

V+P+N

Дія + Співробітництво

Переносне значення

Вибивати із сил

Виснажуватися

V+P+N

Дія + Зміна

Використовується у формі переносного значення

Відкривати очі

Пізнати щось нове

V+Adj+N

Дія + Стан

Переносне значення

Витирати сліди

Приховувати свої сліди

V+N

Дія + Об'єкт

Використовується у формі переносного значення

Їсти вполобок

Їсти недбало

V+P+N

Дія + Рух

Переносне значення

Заливати кров

Лаяти, критикувати

V+P+N

Дія + Рух

Переносне значення

Вибивати із колійки

Зруйнувати план

V+P+N

Дія + Зміна

Використовується у формі переносного значення

Відкривати карту

Починати розуміти

V+Adj+N

Дія + Стан

Переносне значення

Вибивати з колійки

Змінювати напрямок

V+P+N

Дія + Зміна

Використовується у формі переносного значення

Витирати сльози

Перестати плакати

V+N

Дія + Об'єкт

Переносне значення

Їсти насміхку

Поживатися іншими

V+P+N

Дія + Рух

Переносне значення

Забивати гвинти

Швидко вирішувати проблеми

V+P+N

Дія + Зміна

Використовується у формі переносного значення

Брати до рук

Приймати на себе обов'язок

V+P+N

Дія + Співробітництво

Переносне значення

Відкидати тінь

Критикувати

V+P+N

Дія + Рух

Переносне значення

Витирати пот

Змінювати настрій

V+N

Дія + Об'єкт

Переносне значення

Їсти на храбрість

Ризикувати

V+P+N

Дія + Рух

Переносне значення

Заливати світло

Приховувати істину

V+P+N

Дія + Рух

Переносне значення

Брати до голови

Приймати до уваги

V+P+N

Дія + Співробітництво

Переносне значення

Вибивати з рівноваги

Виводити з ритму

V+P+N

Дія + Зміна

Використовується у формі переносного значення

Відкривати серце

Виявляти почуття

V+Adj+N

Дія + Стан

Переносне значення

Їсти на всі руки

Допомагати у всьому

V+P+Adj+N

Дія + Співробітництво

Переносне значення

Забивати печатку

Робити вирішальний крок

V+P+N

Дія + Зміна

Використовується у формі переносного значення

Брати до носа

Враховувати

V+P+N

Дія + Співробітництво

Переносне значення

Відкидати ганьбу

Розслаблятися

V+P+N

Дія + Рух

Переносне значення

Витирати пил

Починати з чистого аркушу

V+N

Дія + Об'єкт

Використовується у формі переносного значення

Їсти насідок

Ризикувати

V+P+N

Дія + Рух

Переносне значення

Заливати світло

Заховувати істину

V+P+N

Дія + Рух

Переносне значення

Брати до уваги

Приймати до уваги

V+P+N

Дія + Співробітництво

Переносне значення

Вибивати з ладу

Змінювати плани

V+P+N

Дія + Зміна

Використовується у формі переносного значення

Відкривати карти

Починати розуміти

V+Adj+N

Дія + Стан

Переносне значення

Поживатися іншими

V+P+N

Дія + Рух

Переносне значення

Забивати гвинти

Швидко вирішувати проблеми

V+P+N

Дія + Зміна

Використовується у формі переносного значення

Брати до рук

Приймати на себе обов'язок

V+P+N

Дія + Співробітництво

Переносне значення

Відкидати тінь

Критикувати

V+P+N

Дія + Рух

Переносне значення

Витирати пот

Змінювати настрій

V+N

Дія + Об'єкт

Переносне значення

Їсти на храбрість

Ризикувати

V+P+N

Дія + Рух

Переносне значення

Заливати світло

Приховувати істину

V+P+N

Дія + Рух

Переносне значення

Брати до голови

Приймати до уваги

V+P+N

Дія + Співробітництво

Переносне значення

Вибивати з рівноваги

Виводити з ритму

V+P+N

Дія + Зміна

Використовується у формі переносного значення

Відкривати серце

Виявляти почуття

V+Adj+N

Дія + Стан

Переносне значення

Їсти на всі руки

Допомагати у всьому

V+P+Adj+N

Дія + Співробітництво

Переносне значення

Забивати печатку

Робити вирішальний крок

V+P+N

Дія + Зміна

Використовується у формі переносного значення

Брати до носа

Враховувати

V+P+N

Дія + Співробітництво

Переносне значення

Відкидати ганьбу

Розслаблятися

V+P+N

Дія + Рух

Переносне значення

Витирати пил

Починати з чистого аркушу

V+N

Дія + Об'єкт

Використовується у формі переносного значення

Їсти насідок

Ризикувати

V+P+N

Дія + Рух

Переносне значення

Заливати світло

Заховувати істину

V+P+N

Дія + Рух

Переносне значення

Брати до уваги

Приймати до уваги

V+P+N

Дія + Співробітництво

Переносне значення

Вибивати з ладу

Змінювати плани

V+P+N

Дія + Зміна

Використовується у формі переносного значення

Їсти зліва і справа

Споживати велику кількість

V+P+Adv+N

Дія + Рух

Переносне значення

Год сдачи
2023
Loading...

Последние статьи из блога

Пожизненная рента

Анализ структуры и динамики средств пенсионной системы РФ 2024

Интеграция и причины кооперации предприятий в условиях рыночных трансформаций

Деятельность Росфинмониторинга

​Современная рекламная коммуникация как доминирующий фактор формирования потребительского сознания

Теоретические аспекты социализации младших школьников посредством игровой деятельности на уроках физической культуры

Право на социальное обеспечение в РОССИИ

Субъекты гражданского права

Солнечные затмения

Техника управления церковным хором

Историко-культурный анализ церковного пения

Обязательное социальное страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний

Теоретические основы управления процессами интеграции

Диагностика сформированности конфликтной компетентности студентов педагогического вуза

Теоретические основы формирования конфликтной компетентности будущего педагога-психолога

Физико-химические свойства эпоксидных связующих

Вопросы по международному праву

Задачи по УК РФ

Структурно-логическая схема состава преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ

Методы очистки сточных вод от СПАВ