Курсовик1
Корзина 0 0 руб.

Работаем круглосуточно

Доступные
способы
оплаты

Свыше
1 500+
товаров

Каталог товаров

Удосконалення технології виробництва багатопустотних залізобетонних плит

В наличии
1 500 руб.

Завантажити диплом Удосконалення технології виробництва багатопустотних залізобетонних плит з кресленнями

После нажатия кнопки В Корзину нажмите корзину внизу экрана, в случае возникновения вопросов свяжитесь с администрацией заполнив форму

При оформлении заказа проверьте почту которую Вы ввели, так как на нее вам должно прийти письмо с вашим файлом

з усiма кресленнями


ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

1 ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА.. 5

1.1 Обґрунтування виробництва. 5

1.2 Номенклатура і характеристика продукції, що випускається. 6

2 ВАРІАНТНО-ДОСЛІДНА ЧАСТИНА.. 16

2.1 Аналіз типової технології виробництва. 16

2.2 Вишукування методів оптимізації виробництва. 26

2.3 Розробка техніко-технологічного рішення щодо удосконалення технології виробництва багатопустотних залізобетонних плит перекриття. 39

3 РОЗРАХУНКОВО‒КОНСТРУКЦІЙНА ЧАСТИНА.. 54

3.1 Основні принципи розрахунку. 54

3.2 Розрахунок багатопустотної залізобетонної плити перекриття. 54

4 ТЕХНОЛОГІЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА.. 73

4.1 Вибір і обґрунтування прийнятої технології виробництва. 73

4.2 Характеристика матеріалів і комплектуючих. 79

4.3 Технологічний розрахунок бетонозмішувального цеху. 80

4.3.1 Розрахунок промислової рецептури бетону. 80

4.3.2 Режим роботи підприємства. 84

4.3.3 Виробнича програма та баланс підприємства. 85

4.3.4 Визначення технологічного обладнання. 85

4.4 Технологічний розрахунок формувального цеху. 86

4.4.1 Визначення кількості формувальних постів. 86

4.4.2 Розрахунок циклограми. 87

4.5.3 Визначення кількості пропарювальних камер. 90

4.5 Арматурний цех. 91

4.6 Розрахунок складів сировини і готової продукції 95

4.7 Розрахунок енергоресурсів. 99

4.8 Визначення потреби в основних і допоміжних робітників. 104

4.9 Контроль якості сировинних матеріалів, технологічного процесу і готової продукції 106

5 ОХОРОНА ПРАЦІ І ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ.. 111

ВИСНОВОК.. 116

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 118


ВСТУП

Тема дипломного проекту ‒ удосконалення технології виробництва багатопустотних залізобетонних плит перекриття.

Актуальність досліджень за даним напрямом пов’язана з необхідністю достатнього забезпечення будівельними виробами та матеріалами (в тому числі залізобетонними) будівельної галузі, що є однією з пріоритетних цілей, визначених на державному рівні, згідно з стратегією сталого розвитку України [1], що задовольняє вимогам вищого керівництва України [2].

В будівельній галузі України спостерігають позитивні тренди загальної динаміки у періоді 2010 ‒ 2019 рр., про що свідчать відповідні статистичні дані, визначені Держстатом України [3 ‒ 5]: у досліджуваному періоді загальна житлова площа, що вводиться в експлуатацію збільшилась в 1,98 рази (2010 ‒ 5558 тис. м2; 2019 ‒ 11029 тис. м2); у досліджуваному періоду загальна кількість квартир, що вводиться в експлуатацію збільшилась в 2 рази (2010 ‒ 63 тис.; 2019 ‒ 126 тис.); у досліджуваному періоді загальна площа будівельних об’єктів нежитлового призначення, що вводяться в експлуатацію збільшилась в 2,1 рази (2010 ‒ 1,887 млн. м2; 2019 ‒ 3,962 млн. м2). Переважне конструктивне виконання будівельних об’єктів ‒ монолітні та збірні залізобетонні конструкції (40 %), саме том у виробництві залізобетонних виробів (в тому числі плит перекриття) у досліджуваному періоді спостерігається відповідний приріст у потужності виробництва зазначених будівельних виробів та матеріалів ‒ збільшення в 1,46 рази (2010 ‒ 11,1 млн. м3; 2019 ‒ 16,21 млн. м3) [3 ‒ 5].

Таким чином, напрям вишукувань стосовно удосконалення технології виробництва багатопустотних залізобетонних плит перекриття є актуальним і таким, що відповідає держаним цілям та стратегії [1, 2].

Об’єкт досліджень ‒ багатопустотна плита перекриття.

Предмет досліджень ‒ технологія виробництва багатопустотної плити перекриття.

Ціль дипломного проекту ‒ розробка техніко-технологічних рішень з удосконалення технології виробництва багатопустотних залізобетонних плит перекриття.

Задачі дипломного проекту:

‒ інформаційно-аналітичний огляд з технології виробництва багатопустотних залізобетонних плит перекриття;

‒ розрахунок проекту типової технології виробництва багатопустотних залізобетонних плит перекриття;

‒ вишукування та розробка техніко-технологічних рішень з удосконалення технології виробництва багатопустотних залізобетонних плит перекриття.

ВИСНОВОК


Тема дипломного проекту ‒ удосконалення технології виробництва багатопустотних залізобетонних плит перекриття.

Актуальність досліджень за даним напрямом пов’язана з необхідністю достатнього забезпечення будівельними виробами та матеріалами (в тому числі залізобетонними) будівельної галузі, що є однією з пріоритетних цілей, визначених на державному рівні, згідно з стратегією сталого розвитку України [1], що задовольняє вимогам вищого керівництва України [2].

Найбільш енергозатратним етапом виробництва залізобетонних виробів (у тому числі багатопустотних плит перекриття) є процес теплової обробки. Враховуючи даний факт, виконаємо аналіз технології теплової обробки залізобетонної багатопустотної плити з метою вишукування та формування техніко-технологічних рішень щодо оптимізації та удосконалення технології виробництва визначених виробів.

В даний час технологія теплової обробки різних матеріалів в силу традицій і сформованих методик використовує паровий енергоносій: термообробка залізобетонних виробів, сушіння деревини, керамічних виробів, тощо. У той же час пар безпосередньо не бере участі в хімічних реакціях, а служить для нагріву або безпосередньо матеріалу, або для нагріву проміжного теплоносія (повітря). Очевидно, що в умовах підвищення вартості енергоносіїв, такий спосіб теплової обробки матеріалів є нераціональним і надвитратним [20 ‒ 26].

Розроблені повітропідігрівачі паро-газо-повітряного агента серії ВСУ застосовуються для теплової обробки ЗБВ, будівельних матеріалів, сільгосппродуктів, теплових завіс активно вентильованих приміщень, розігріву залізничних цистерн, хоперів, автомобілів, авіатранспорту.

У конструкції апарату використовується мікродифузійні пальник, встановлена в потоці повітря. Отримана газо-повітряна суміш має екологічні параметри, які можна порівняти з санітарними вимогами, що пред'являються до повітря для промислових об'єктів з періодичним перебуванням персоналу. Апарат повністю автоматизований і не вимагає постійного обслуговуючого персоналу.

Найбільше застосування апарат отримав для термообробки бетонних, залізобетонних виробів, включаючи вироби на щільних і пористих заповнювачах, натомість традиційного теплоносія ‒ пари.

Застосування опрацьованого техніко-технологічного рішення щодо інтегрування в технологічну систему високоавтоматизованого теплогенераційного обладнання типу ВСУ (комплексно) дозволяє отримати стабільні (без інерційних перехідних процесів) висококеровані технологічні операції ТВО ЗБВ (в тому числі багатопустотних плит перекриття), що дозволяють уникнути енергетичних перевитрат та зменшити відсоток браку (внаслідок порушення технологічних режимів при паро-тепловій обробці ЗБВ).

Loading...

Последние статьи из блога

Диагностика сформированности конфликтной компетентности студентов педагогического вуза

Теоретические основы формирования конфликтной компетентности будущего педагога-психолога

Физико-химические свойства эпоксидных связующих

Вопросы по международному праву

Задачи по УК РФ

Структурно-логическая схема состава преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ

Методы очистки сточных вод от СПАВ

Геометрия фракталов

Использование радиолокации для изучения динамики атмосферных явлений

Инклюзивный дизайн

Цифровая трансформация в металлургии

​Роль металлургии в развитии возобновляемых источников энергии

​UX/UI дизайн для мобильных приложений

Квантовые базы данных

Оптимизация производительности реляционных баз данных

Металлургия в постапокалиптическом мире

Основные подходы к формированию управленческих компетенций топ-менеджеров

Роль и функции топ-менеджмента в современных организациях

Комплексный анализ и управление рисками пожарной безопасности на промышленных объектах

Цифровая обработка сигналов в радиофизике