Курсовик1
Корзина 0 0 руб.

Работаем круглосуточно

Доступные
способы
оплаты

Свыше
1 500+
товаров

Каталог товаров

Забезпечення високоточної різки деталей з листових матеріалів

В наличии
1 000 руб.

Диплом забезпечення високоточної різки деталей з листових матеріалів

После нажатия кнопки В Корзину нажмите корзину внизу экрана, в случае возникновения вопросов свяжитесь с администрацией заполнив форму

Приложения более 8 мбайтов и я их вышлю при покупке

Зміст

Вступ. 3

1 Призначення та область застосування системи. 4

2 Огляд існуючих рішень. 6

2.1 Плазмова різка. 6

2.2 Киснева різка. 9

2.2.1 Техніка кисневої різки. 10

2.2.2 Киснево-флюсова різка. 11

2.2.3 Різка кисневим списом.. 11

2.3 Лазерна різка. 12

2.3.1 Сутність лазерної різки. 12

2.3.2 Переваги та недоліки лазерної різки. 13

2.4 Гідроабразивна різка. 13

2.4.1 Сутність процесу гідроабразивної різки. 14

2.4.2 Технологія різання. 14

2.4.3 Переваги та недоліки гідроабразивної різки. 15

2.5 Різання за допомогою фрезерування. 16

2.5.1 Будова фрезерного верстату. 18

2.6 Порівняльна характеристика способів різки. 21

2.7 Огляд існуючих систем управління. 22

3 Розроблення та опис структурної схеми. 24

4 Розроблення та опис функціональної схеми. 28

4.1 Розрахунок потужності двигуна по осі ОХ.. 33

5 Побудова математичної моделі ДПС.. 37

6 Синтез цифрової системи зі зворотнім зв’язком.. 44

7 Синтез цифрової системи зі зворотнім зв’язком за станом.. 51

8 Розроблення алгоритму роботи системи керування рухом двигуна по осі ОХ.. 57

Висновки. 60

Список використаної літератури. 61

Додаток А. Схема електрична структурна. 63

Додаток Б. Схема електричн. функціональна. 64


Вступ

В даний час автоматизація різання листових матеріалів набуває все більшого значення. Це відбувається в першу чергу за рахунок збільшення обсягів виробництва з якими не справляється звичайна ручна різка, а також у зв'язку зі значним розвитком кібернетики та автоматики, завдяки чому виготовлення верстатів для фігурного вирізки деталей і заготовок не представляє технічної складності. Виготовлення верстатів з автоматичним управлінням в істотній мірі полегшило працю різьбяра, підвищило продуктивність праці і точність виготовлення деталі (заготовки), завдяки чому зросла роль різання металу в заготівельному виробництві.

Автоматична система фрезерування листових матеріалів – це система, яка дозволяє автоматично вирізати з листа матеріалу деталі заданого розміру та форми з забезпеченням високої точності. В даній дипломній роботі ми спроектуємо таку систему.

Мета – забезпечення високоточної різки деталей з листових матеріалів. Для досягнення поставленої мети були сформульовані та розв’язані наступні задачі:

  • огляд існуючого положення справ у сфері різання листових матеріалів;
  • розроблення структурної схеми системи;
  • розроблення функціональної схеми системи;
  • вибір окремих вузлів та елементів;
  • побудова математичної моделі двигуна по осі ОХ;
  • моделювання роботи двигуна в пакеті MATLAB Simulink;
  • синтез цифрової системи керування; реалізація синтезованого цифрового керуючого пристрою у вигляді алгоритму програми мікроконтролера.

Висновки

У дипломній роботі було виконано огляд існуючого положення справ у сфері різання листових матеріалів та описано переваги і недоліки кожного способу різання, розроблено структурну та функціональну схему системи, побудовано математичну модель двигуна по осі ОХ, змодельовано роботу двигуна в пакеті MATLAB Simulink, синтезовано цифрову систему керування а також реалізовано синтезований цифровий керуючий пристрій у вигляді алгоритму програми мікроконтролера.

Синтезована цифрова система керування дозволила отримати задані показники якості: час перехідного процесу складає 0.2с, перерегулювання відсутнє, похибка відсутня.


Loading...

Последние статьи из блога

Теоретические основы развития воображения младших школьников в процессе обучения в условиях инклюзивного образования

Аннотация на статью Брагинская. В « Норманны VS славяне. 300-летняя война»

Интеграционные процессы в АТР

Сравнительная таблица «Монархия и республика»

Интеллектуальная поддержка дистанционного образования и экстерната

Функциональная структура использования СИИ

Основные виды и технологии интеллектуальных информационных систем

Искусственный интеллект в образовании

Проблема формирования представлений об архитектуре у детей среднего дошкольного возраста в психолого-педагогических исследованиях

Особенности представлений об архитектуре у детей среднего дошкольного возраста

Возможности формирования представлений об архитектуре у детей 4 -5 лет в ходе интегрированных занятий

Принцип права коренных народов

История олигофренопедагогики

Теоретические аспекты организации процесса товародвижения

Коллизии законодательства в области наследования в вопросах международного частного права

Правовое регулирование наследственных правоотношений граждан зарубежных государств на территории России и российских граждан за рубежом

Формы взаимодействия органов исполнительной власти Омской области и Администрации города Омска

​Теоретические основы и нормативно-правовое регулирование органов государственной власти субъектов и органов местного самоуправления в Российской Федерации

Задача по адвокатуре

Основы адвокатуры